Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PPHV Botevova
6 / 12
Úterý
Středa
PPHV Filosofská
12 / 12
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
9 / 13
PHV
11 / 13
Úterý
PHV
13 / 13
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PHV
11 / 12
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
10 / 12
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1.G
15 / 15
2.F
15 / 15
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2.E
12 / 18
3.F
11 / 18
1.E
18 / 18
5.D
13 / 18
6.C
7 / 18
Středa
1.F
14 / 18
3.G
16 / 18
4.E
14 / 18
konzultace
60 / 100
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Skupina 1 (6. ročníky)
11 / 15
Pátek
Skupina 2 (6. ročníky)
6 / 15
Sobota
Neděle
Ostatní předměty hudebního oboru
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Z.U.B.B.
0 / 25
Středa
P.U.B.B. (přípravný big band)
0 / 20
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Malý sbor
0 / 15
Velký sbor
0 / 20
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Lidový soubor Modřenec
0 / 25
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Smyčcový soubor - skupina 1
0 / 25
Smyčcový soubor - skupina 2
0 / 25
Orchestr
0 / 30
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Interpretační seminář (ročníky 1/2, 2/2)
0 / 20
Interpretační seminář (ročníky 3/2, 4/2)
0 / 20
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
O škole

Základní údaje školy

Přehled základních údajů školy

Zřizovatel

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2,
110 01   Praha 1

Fakturační údaje

ZUŠ Adolfa Voborského

Botevova 3114,
143 00   Praha 4 – Modřany

Číslo účtu

Číslo účtu: 2002230036 / 6000
Banka: PPF Banka a.s.

IČO: 61386715
ID datové schránky: w7phmam
nejsme plátci DPH

Kde všude nás najdete

Adresy a kontakty na naše pobočky

Základní umělecká škola Adolfa Voborského

Botevova

Botevova 3114/14, 143 00
Praha 4 Modřany

241 760 413

Pobočka Filosofská

Filosofska

Filosofská 882/1, 147 00
Praha 4 Braník

244 460 886

Pobočka Školní

Skolni

Školní 24/4, 147 00
Praha 4 Braník

244 402 915

Detašované pracoviště na ZŠ U Krčského lesa

Zs u krcskeho lesa

Jánošíkova 1320/2, 142 00
Praha 4 Krč

Historie školy

Přehled o historii školy z minulosti až do současnosti

1945

Vyučování bylo zahájeno v září 1945. Hlavní nástrojová výuka byla hra na housle a klavír. Městská hudební škola v Modřanech jako soukromé učiliště byla v letech 1945-1947 spravována jeho vedoucím učitelem Ferdinandem Benáčanem, který ji vedl po stránce finanční, administrativní i organizační.

1947

V roce 1947 byl na škole ustaven dětský pěvecký sbor pod vedením učitele Adolfa Voborského, po kterém byla později škola pojmenována.

1949

V roce 1949 byla městská hudební škola přejmenována výnosem MŠ na Městský hudební ústav. Jejím ředitelem byl jmenován Ferdinand Benáčan.

1951

V roce 1951 byly Městské hudební ústavy zestátněny a přejmenovány na Hudební školy.

1957

V roce 1957 byla provedena další reorganizace hudebního školství a byla zavedena desetiletá výuka.

1961

Po další reorganizaci v roce 1961 byla zřízena Lidová škola umění se sídlem v Modřanech a pobočkami v Černošicích, Kunraticích, Davli, Libčicích, Nebušicích, Radotíně, Řevnicích, Stodůlkách, Roztokách, Vraném, Zbraslavi a Jilovém. Bylo zavedeno jednotné vedení LŠU a ředitelem pro okres Praha západ byl jmenován Ferdinand Benáčan.

1963

Ukázalo se však, že z organizačního hlediska nelze zvládnout tolik škol na tak rozlehlém území, proto v roce 1963 dochází k rozdělení školy na 3 oblasti.

1965

V roce 1965 odchází do důchodu Ferdinand Benáčan a novým ředitelem pro oblast Modřany je jmenován Dr. Bedřich Čapek.

1985

Po jeho odchodu nastupuje na místo ředitele Ladislav Vítů, kterého v roce 1985 vystřídal Karel Karták.

1991

Za jeho vedení přešla škola do právní subjektivity a Lidové školy umění byly v roce 1991 přejmenovány na Základní umělecké školy.

1996

V roce 1996 byla zrušena mateřská škola Botevova a její budova byla poskytnuta této umělecké škole.

1998

Od 1. září 1998 nastupuje na místo ředitele PhDr. Zbyněk Císař.

2004

27. listopadu 2004 byl slavnostním koncertem zahájen provoz víceúčelového sálu v Botevově ulici. Tento sál byl vybudován v objektu bývalé mateřské školy, ve které Základní umělecká škola sídlí.

2006

Vznik lidového souboru Modřenec na půdě školy pod vedením Evy Špačkové.

2007

Od listopadu 2007 byl do funkce ředitele školy jmenován Petr Drešer.

2008

Založení big bandu Z.U.B.B. (Základní umělecký big band) pod vedením Ladislava Zámečníka.

2012

Začínáme vyučovat podle školního vzdělávacího programu na základě státní úrovně rámcových vzdělávacích programů pro ZUŠ (RVP ZUV).

2015

Založení mladšího big bandu pro začínající žáky P.U.B.B. (Přípravný umělecký big band) pod vedením Ladislava Zámečníka.

2015

Odstartovala Akademie kultury a umění pro seniory hlavního města Prahy (jsme pilotní školou).

2016

Revitalizace zahrady v objektu Botevova (bylo vybudováno místo pro koncertování a další umění pod širým nebem).

2016

Vznik předmětu Fotografická tvorba v rámci výtvarného oddělení.

2016

Vznik nového předmětu PPHV pro 5ti leté děti a přeorganizování přípravného studia hudebního oddělení.

2016

Online zápis do hromadných předmětů (hudební nauka, PPHV, PHV)

2017

Nové webové stránky školy.

V čem je škola výjimečná

Naše škola disponuje moderním vybavením

Důležité dokumenty