Umělecká škola
Omluvenka Přihlášky a předzápisy Hudební nauka Rozvrh hodin 2020/2021
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PPHV Botevova
PPHV Filosofská
Čtvrtek
PPHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV Školní
PHV Botevova
PHV Filosofská
Úterý
Středa
PHV Filosofská
PHV Botevova
Čtvrtek
PHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2. G
1. F
3. E
Konzultace 3. ročník
Konzultace 2. ročník
Konzultace 1. ročník
Středa
Čtvrtek
2. I
3. F
4. F
5. E
Konzultace 7. ročník
Konzultace 6. ročník
Konzultace 5. ročník
Konzultace 4. ročník
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1. G
2. H
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 886/1, Novodvorská
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor na naší škole je zaměřený více na ztvárnění a scénické vyjádření rozmanitých námětů, nálad, pocitů nebo příběhů prostřednictvím různých technik tanečního umění adekvátních dětskému a pozdějšímu věku.

Studium je vhodné pro žáky od 5ti do 18ti let.

Taneční obor nabízí rozšířenou výuku. Poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření.

Každodenní podněty inspirují žáky k vlastnímu tanečnímu vyjádření. Taneční praxe prohlubuje projev žáka, podněcuje tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Žáky podporujeme v sebereflexi, vedeme je k uvědomění si jejich vlastních kvalit a předností. Rozlišujeme individuální dispozice každého žáka, které rozvíjíme a prohlubujeme.  

 

Každý rok se taneční oddělení prezentuje v nespočet akcích pořádaných školou jak v domácím prostředí, tak i v pronajatých prostorách. Zúčastňuje se i několika soutěží každoročně vyhlašovaných.

INSTAGRAM: V době online výuky se nic nemění. Naši žáci jsou úžasní! Nevzdávají to ani během distanční výuky: tančí, posilují, protahují a tvoří taneční choreografie doma i venku. Chcete-li vidět malé výstupy tanečního oddělení, mrkněte na Instagram to_zusvoborskeho

Pro dotazy o přijímacích zkouškách nebo informacích napište vedoucí tohoto oddělení: MgA. Tereza Burešová tanecnivoborskeho@seznam.cz

Úplata za vzdělávání

Taneční obor

Úplata za vzdělávání
2 lekce (ročník 1/0, 2/0) 1 400,00 Kč
3 lekce (ročník 1/1, 2/1) 1 600,00 Kč
4 lekce (od ročníku 3/1 + II. stupeň) 1 800,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení