Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PPHV Botevova
Úterý
Středa
PPHV Filosofská
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
PHV
Středa
PHV
Čtvrtek
PHV
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
Ostatní předměty hudebního oboru
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
ZUBB - velký big band
Středa
PUBB - malý big band
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Dechový soubor
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Modřenec
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Malý sbor
Velký sbor
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Interpretační seminář (ročníky 1/2, 2/2)
Interpretační seminář (ročníky 3/2, 4/2)
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Smyčcový soubor - skupina 1
Smyčcový soubor - skupina 2
Orchestr
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
LDO
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Skupina 1., 2., 3. ročníků
Skupina 4., 5. ročníků
Úterý
Skupina 1., 2., 3. ročníků
Skupina 6., 7. ročníků + II. stupeň
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, vchod C

KONKURZ - UČITEL HUDEBNÍ NAUKY 3. 12.

ZUŠ A. Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany

Nabízíme místo učitele hudební nauky.

Konkurz se bude konat 3. prosince 2018 (čas bude upřesněn podle došlých přihlášek).

Své životopisy posílejte na jitkaadamova@seznam.cz nejdéle do konce listopadu 2018.

Nástup leden 2019.

Požadujeme:

Základní znalosti ze všeobecné hudební nauky, hudebních forem, dějin hudby a dějin populární hudby, hra na klavír.

PC uživatelská znalost:  Word, PowerPoint.

Program SMART Notebook 18 a práce s interaktivní tabulí, notační program Sibelius  - výhodou

 

1. kolo - pohovor s uchazečem:

1. práce s dětmi v HN, ev. zkušenosti s žáky se specifickými potřebami,

2. učebnice a výukové materiály,

3. metodika vyučování HN,

4. význam vyučování HN v ZUŠ,

5. vybavení třídy, pomůcky,

6. DVPP programy akreditované MŠMT.

 

2. kolo - náslechová vyučovací hodina, přímé sledování výuky: 

1. – 7. ročníku HN

Součástí  hodiny :

 - výklad a vysvětlení,  event.  procvičení zadané látky,

 - nácvik písně, procvičení rytmu, intonace, (rytmicko – melodická cvičení, hudební hry apod.) platí pro ročníky 1. – 4. HN

 - výklad zadané látky, poslechová činnost, využití internetu v hodině apod. - platí pro ročníky 5. – 7.

 

Posuzujeme:

rozvržení jednotlivých částí vyučovací hodiny, využívání vlastní hry učitele na klavír, aktivita žáků při procvičování vysvětlené látky, vystupování a vyjadřování vyučujícího.