KONKURZ - UČITEL HUDEBNÍ NAUKY 3. 12.

ZUŠ A. Voborského, Botevova 3114, Praha 4 - Modřany

Nabízíme místo učitele hudební nauky.

Konkurz se bude konat 3. prosince 2018 (čas bude upřesněn podle došlých přihlášek).

Své životopisy posílejte na jitkaadamova@seznam.cz nejdéle do konce listopadu 2018.

Nástup leden 2019.

Požadujeme:

Základní znalosti ze všeobecné hudební nauky, hudebních forem, dějin hudby a dějin populární hudby, hra na klavír.

PC uživatelská znalost:  Word, PowerPoint.

Program SMART Notebook 18 a práce s interaktivní tabulí, notační program Sibelius  - výhodou

 

1. kolo - pohovor s uchazečem:

1. práce s dětmi v HN, ev. zkušenosti s žáky se specifickými potřebami,

2. učebnice a výukové materiály,

3. metodika vyučování HN,

4. význam vyučování HN v ZUŠ,

5. vybavení třídy, pomůcky,

6. DVPP programy akreditované MŠMT.

 

2. kolo - náslechová vyučovací hodina, přímé sledování výuky: 

1. – 7. ročníku HN

Součástí  hodiny :

 - výklad a vysvětlení,  event.  procvičení zadané látky,

 - nácvik písně, procvičení rytmu, intonace, (rytmicko – melodická cvičení, hudební hry apod.) platí pro ročníky 1. – 4. HN

 - výklad zadané látky, poslechová činnost, využití internetu v hodině apod. - platí pro ročníky 5. – 7.

 

Posuzujeme:

rozvržení jednotlivých částí vyučovací hodiny, využívání vlastní hry učitele na klavír, aktivita žáků při procvičování vysvětlené látky, vystupování a vyjadřování vyučujícího.