Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PPHV Botevova
6 / 12
Úterý
Středa
PPHV Filosofská
12 / 12
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
9 / 13
PHV
11 / 13
Úterý
PHV
13 / 13
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PHV
11 / 12
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
10 / 12
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1.G
15 / 15
2.F
15 / 15
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2.E
12 / 18
3.F
11 / 18
1.E
18 / 18
5.D
13 / 18
6.C
7 / 18
Středa
1.F
17 / 18
3.G
16 / 18
4.E
14 / 18
konzultace
61 / 100
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Skupina 1 (6. ročníky)
11 / 15
Pátek
Skupina 2 (6. ročníky)
6 / 15
Sobota
Neděle
Ostatní předměty hudebního oboru
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Z.U.B.B.
0 / 25
Středa
P.U.B.B. (přípravný big band)
0 / 20
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Malý sbor
0 / 15
Velký sbor
0 / 20
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Lidový soubor Modřenec
0 / 25
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Smyčcový soubor - skupina 1
0 / 25
Smyčcový soubor - skupina 2
0 / 25
Orchestr
0 / 30
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Interpretační seminář (ročníky 1/2, 2/2)
0 / 20
Interpretační seminář (ročníky 3/2, 4/2)
0 / 20
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
Hudební nauka

Hudební nauka

Hudební nauka je předmětem, který poskytuje hudebně teoretické základy. Tento předmět je nedílnou součástí studovaného hlavního oboru a to hra na nástroj. Oba předměty tak společně vytvářejí ucelenější hudební vzdělání.

Organizace předmětu

Na začátku každého školního roku je žák povinen se přihlásit do hudební nauky a vybrat si den a hodinu, která mu nejlépe vyhovuje dle předepsaného rozvrhu. Zápisy probíhají online v zápisových dnech počátkem září (tato informace je vždy zveřejněna na hlavní stránce na webových stránkách školy).

Zpravidla žák navštěvuje v hudební nauce takový ročník, který studuje i na nástroji. Pokud přešel žák na jiný hudební nástroj a přešel tak do jiného ročníku, v hudební nauce pokračuje ve studiu bez změny ročníku.

Co jsou to konzultace

V případě, že žák nemůže absolvovat pravidelné hodiny hudební nauky z jakéhokoliv důvodu, je nutné požádat písemně ředitele školy o uvolnění z pravidelných hodin hudební nauky (postup viz níže).

 

Žák na základě schváleného uvolnění žádosti (postup viz níže) nastuduje danou látku individuálně. Každé pololetí je žák přezkoušen a klasifikován vyučujícím u kterého se zapsal. Termíny těchto přezkoušení se žák dozví včas na webových stránkách školy, nebo v rozpise konzultací.

Důležité je chodit pravidelně na konzultace (rozpis konzultací máte v uživatelském účtu ke stažení nebo pod tímto článkem).

Upozornění: konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně.
Žákům 1. a 2. ročníku bude žádost povolována pouze ve výjimečných případech. Konzultace jsou vhodné zejména pro starší žáky a pro žáky, kteří mají základy hudební teorie.

Vyplnění žádosti - postup

POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ONLINE:

  1. přihlašte se pomocí uživatelského účtu, jehož údaje a popis přišly na Váš email (na těchto webových stránkách se přihlásíte v sekci PRO RODIČE - menu nahoře)
  2. pro své dítě, u něhož chcete zadat konzultační hodiny hudební nauky, zvolte REZERVOVAT TERMÍN HUDEBNÍ NAUKY
  3. zobrazí se Vám rozvrh hodin (jsou zde 3 záložky: Botevova, Školní, Filosofská)
  4. zvolte budovu kliknutím na správnou záložku
  5. klikněte do rozvrhu hodin na políčko KONZULTACE
  6. rozbalí se Vám podrobnosti
  7. klikněte na modré políčko ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ NA TENTO TERMÍN
  8. vyplňte všechna pole žádosti (prosíme, dbejte na správné vyplnění studovaného ročníku hudební nauky, systém nerozpozná ročník žáka automaticky při vyplňování žádosti)
  9. klikněte na modré políčko VYTVOŘIT
  10. sledujte stav vyřízení Vaší žádosti (během několika dnů škola posoudí tuto žádost)

Poznámka: na Botevově ročník 6/1 v konzultacích není. A v Braníku není ročník 5/1. Může se tedy stát, studuje-li Vaše dítě ročník HN 6/1 a podíváte se na rozvrh hodin pouze na Botevově, políčko s konzultacemi neuvidíte. Totéž platí pro Braník, ale při ročníku 5/1.

Kdy se konají konzultace

Pro ročníky 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 a 5/1 na Botevově (Botevova 3114, Modřany) každé úterý od 17.20 do 18.05 (1x za 5 týdnů viz dokument rozpis konzultací). Vyučuje Pavel Saska.

Pro ročníky 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 a 6/1 v Braníku (Školní 24/4, Braník) každou středu od 16.50 do 17.35 (1x za 5 týdnů viz dokument rozpis konzultací). Vyučuje Běla Kliková.

Rozvrh hodin

12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1.G
15 / 15
2.F
15 / 15
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2.E
12 / 18
3.F
11 / 18
1.E
18 / 18
5.D
13 / 18
6.C
7 / 18
Středa
1.F
17 / 18
3.G
16 / 18
4.E
14 / 18
konzultace
61 / 100
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Důležité dokumenty