Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PPHV Botevova
Úterý
Středa
PPHV Filosofská
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
PHV
Středa
PHV
Čtvrtek
PHV
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
Ostatní předměty hudebního oboru
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
ZUBB - velký big band
Středa
PUBB - malý big band
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Dechový soubor
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Modřenec
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Malý sbor
Velký sbor
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Interpretační seminář (ročníky 1/2, 2/2)
Interpretační seminář (ročníky 3/2, 4/2)
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Smyčcový soubor - skupina 1
Smyčcový soubor - skupina 2
Orchestr
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
LDO
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Skupina 1., 2., 3. ročníků
Skupina 4., 5. ročníků
Úterý
Skupina 1., 2., 3. ročníků
Skupina 6., 7. ročníků + II. stupeň
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, vchod C
Hudební nauka

Hudební nauka

Hudební nauka je předmětem, který poskytuje hudebně teoretické základy. Tento předmět je nedílnou součástí studovaného hlavního oboru a to hra na nástroj. Oba předměty tak společně vytvářejí ucelenější hudební vzdělání.

Organizace předmětu

Na začátku každého školního roku je žák povinen se přihlásit do hudební nauky a vybrat si den a hodinu, která mu nejlépe vyhovuje dle předepsaného rozvrhu. Zápisy probíhají online v zápisových dnech počátkem září (tato informace je vždy zveřejněna na hlavní stránce na webových stránkách školy).

Zpravidla žák navštěvuje v hudební nauce takový ročník, který studuje i na nástroji. Pokud přešel žák na jiný hudební nástroj a přešel tak do jiného ročníku, v hudební nauce pokračuje ve studiu bez změny ročníku.

HODNOCENÍ - žáci jsou v průběhu pololetí hodnoceni známkou na základě testů či ústního zkoušení. Každý žák na konci pololetí napíše písemný test, který je taktéž podkladem pro známku na vysvědčení.

Termíny, kdy se píší testy sdělí vyučující hudební nauky (zpravidla 1 měsíc před ukončením hodnoceného období, tj. konec prosince - začátek ledna a v průběhu května, začátek června).

Žáci, kteří mají tzv. konzultace, píší testy v předepsaném termínu (dokument vidí rodiče, kteří vyplní online žádost na hudební nauku).

 

KDY VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY NEPROBÍHÁ?

První týden v září.

V době, kdy se píší pololetní testy z konzultací začátkem ledna a začátkem června (sledujte naše webové stránky). Učitelé hlásí tuto informaci na hodnách hudební nauky.

Poslední 3 týdny v červnu (počátkem zahájení závěrečných zkoušek z nástrojů výuka hudební nauky již neprobíhá).

V nepřítomnosti pedagoga. Škola nebo vyučující posílá email ohledně své nepřítomnosti a zároveň je vyvěšena cedule na dveře, že výuka neprobíhá v určitém termínu.

 

Co jsou to konzultace

V případě, že žák nemůže absolvovat pravidelné hodiny hudební nauky z jakéhokoliv důvodu, je nutné požádat písemně ředitele školy o uvolnění z pravidelných hodin hudební nauky (postup viz níže).

 

Žák na základě schváleného uvolnění žádosti (postup viz níže) nastuduje danou látku individuálně. Každé pololetí je žák přezkoušen a klasifikován vyučujícím u kterého se zapsal. Termíny těchto přezkoušení se žák dozví včas na webových stránkách školy, nebo v rozpise konzultací.

Důležité je chodit pravidelně na konzultace (rozpis konzultací máte v uživatelském účtu ke stažení nebo pod tímto článkem).

Upozornění: konzultační hodiny nejsou individuálními hodinami, ale kolektivní výukou, kde pedagog vysvětlí a zadá další látku, kterou žák doma nastuduje individuálně.
Žákům 1. a 2. ročníku bude žádost povolována pouze ve výjimečných případech. Konzultace jsou vhodné zejména pro starší žáky a pro žáky, kteří mají základy hudební teorie.

Vyplnění žádosti - postup

POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ONLINE:

  1. přihlašte se pomocí uživatelského účtu, jehož údaje a popis přišly na Váš email (na těchto webových stránkách se přihlásíte v sekci PRO RODIČE - menu nahoře)
  2. pro své dítě, u něhož chcete zadat konzultační hodiny hudební nauky, zvolte REZERVOVAT TERMÍN HUDEBNÍ NAUKY
  3. zobrazí se Vám rozvrh hodin (jsou zde 3 záložky: Botevova, Školní, Filosofská)
  4. zvolte budovu kliknutím na správnou záložku
  5. klikněte do rozvrhu hodin na políčko KONZULTACE
  6. rozbalí se Vám podrobnosti
  7. klikněte na modré políčko ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ NA TENTO TERMÍN
  8. vyplňte všechna pole žádosti (prosíme, dbejte na správné vyplnění studovaného ročníku hudební nauky, systém nerozpozná ročník žáka automaticky při vyplňování žádosti)
  9. klikněte na modré políčko VYTVOŘIT
  10. sledujte stav vyřízení Vaší žádosti (během několika dnů škola posoudí tuto žádost)

Poznámka: od září školního roku 2018/2019 došlo k rozšíření hodin hudební nauky a tím pádem i konzultací.

Kdy se konají konzultace

Od školního roku 2018/2019 navyšujeme počet konzultačních hodin.

BOTEVOVA 3114, Modřany

pondělí 17:20 - 18:05 1. - 3. ročník (přízemí, učebna č. 5, vchod A) ... výuka probíhá 1x za 3 týdny (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

úterý 17:20 - 18:05 4. - 7. ročník (1. patro, učebna č. 12, vchod A) ... výuka probíhá 1x za 4 týdny (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

 

ŠKOLNÍ 24/4, Braník

úterý 16:50 - 17:35 1. - 3. ročník (1. patro, učebna č. 9) ... výuka probíhá 1x za 3 týdny (viz ROZPIS KONZULTACÍ

čtvrtek 16:50 - 17:35 4. - 7. ročník (1. patro, učebna č. 9) ... výuka probíhá 1x za 4 týdny (viz ROZPIS KONZULTACÍ)

 

Rozvrh hodin

Důležité dokumenty