Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PPHV Botevova
0 / 15
Úterý
Středa
PPHV Filosofská
0 / 14
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
0 / 15
Úterý
PHV
0 / 15
Středa
PHV
0 / 15
Čtvrtek
PHV
0 / 15
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
0 / 12
Úterý
Středa
PHV
0 / 12
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
0 / 15
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
0 / 12
7. ročníky (1. skupina)
0 / 12
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
0 / 12
7. ročníky (2. skupina)
0 / 12
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
Ostatní předměty hudebního oboru
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
ZUBB - velký big band
0 / 25
Středa
PUBB - malý big band
0 / 25
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Modřenec
0 / 20
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Malý sbor
0 / 40
Velký sbor
0 / 40
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Interpretační seminář (ročníky 1/2, 2/2)
0 / 18
Interpretační seminář (ročníky 3/2, 4/2)
0 / 18
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Smyčcový soubor - skupina 1
0 / 30
Smyčcový soubor - skupina 2
0 / 40
Orchestr
0 / 50
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
LDO
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Skupina 1., 2., 3. ročníků
0 / 40
Skupina 4., 5. ročníků
0 / 40
Úterý
Skupina 1., 2., 3. ročníků
0 / 40
Skupina 6., 7. ročníků + II. stupeň
0 / 40
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, vchod C
Aktuality

Aktuality

Přehled aktualit školy

Výpis všech aktualit

Vrácení čipů 25. 6. - 30. 9. 2018

Vrácení čipů žáků, kteří již nebudou pokračovat v žádném oboru naší školy bude možné během září. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde během září sdělíme informace kdy a jak vrátit čip.

Rozvrhy hodin na nový školní rok 26. 6. - 30. 9. 2018

Rozvrhy hodin na nový školní rok jsou aktuální a předběžné. Poslední týden v srpnu budou rozvrhy hodin aktuální a závazné. Doporučujeme tedy kontrolu před začátkem školního roku. Může dojít ke změnám v souvislostech s množstvím přijatých dětí.

Zápisy 3. 9. - 7. 9. 2018 14:00

všechny budovy (Botevova 3114, Filosofská 882, Školní 24)

Vážení rodiče,

zápis online do hudební nauky a dalších povinně volitelných předmětů pro některé žáky (např. pro klavíristy 6. a 7 ročníků předmět Improvizační dílna) bude probíhat od 3. do 9. září 2018.

Domluvy rozvrhů hodin na nástrojích probíhají první týden od 3. do 7. září v odpoledních hodinách 14.00 až 18.00 hodin. Předem se informujte svého pedagoga, kam a kdy za ním máte přijít, pokud tuto informaci nemáte.

Informační schůzka sborového zpěvu 5. 9. 16:30

Koncertní sál, Botevova 3114, Modřany, vchod A

Informační schůzka pro rodiče, jejichž děti budou studovat sborový zpěv se koná 5. září v 16:30 hodin v koncertním sále ZUŠ - vchod A, 1. patro, bílé dveře.

Kdy začíná výuka 10. 9. - 14. 9. 2018

Výuka začne druhý týden v září pro všechny předměty a všechna oddělení (hudební, taneční, výtvarné, literárnědramatické).

Splatnost úplaty za vzdělávání je 15. září. Údaje posíláme emailem během prvního týdne v září.