Umělecká škola
Omluvenka Hudební nauka Rozvrh hodin
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PPHV Botevova
PPHV Filosofská
Čtvrtek
PPHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
PHV
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
PHV
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1. G
2. H
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 882/1, Praha 4
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2. G
1. E
3. E
Konzultace 1. ročníku
6. C
Konzultace 2. ročníku
Konzultace 3. ročníku
Středa
Čtvrtek
1. F
3. F
4. E
5. E
Konzultace 4. ročníku
Konzultace 5. ročníku
Konzultace 6. ročníku
Konzultace 7. ročníku
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Praha 4 - Braník
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Výtvarný obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Výtvarka 1., 2., 3. ročníky
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Úterý
Středa
Čtvrtek
Výtvarka 1., 2., 3. ročníky
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Výtvarka začátečníci
Výtvarka 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Středa
Keramika 1., 2., 3. ročníky
Keramika 4., 5., 6., 7. + II. stupeň
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
LDO
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Skupina ročníků 1., 2., 3.
Skupina 6., 7. ročníků + II. stupeň
Úterý
Skupina ročníků 1., 2., 3.
Skupina 4., 5. ročníků
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, vchod C
Aktuality

Aktuality

Přehled aktualit školy

Výpis všech aktualit

Přijímací zkoušky do ZUŠ A. Voborského pro šk. rok 2020/2021 19. 6. - 31. 8. 2020

Přijímací zkoušky do ZUŠ A. Voborského již proběhly.

Máte-li zájem a nevšimli jste si řádného termínu, můžete kontaktovat jednotlivé vedoucí oddělení, zda bude náhradní termín přijímací zkoušky, pokud není uvedeno na webových stránkách školy.

Hudební obor - podle nástrojů. (viz sekce KONTAKTY)

Taneční obor - tanecnivoborskeho@seznam.cz

Výtvarný obor - skotakova.blazena@seznam.cz

Literárně dramatický obor - přihlašování stále probíhá, více dotazů na emailech jitkaadamova@seznam.cz nebo jlhotska@seznam.cz

Výsledky přijímacích zkoušek z výtvarného oboru pro šk. rok 2020/2021 24. 6. - 31. 7. 2020

Výsledky přijímacích zkoušek najdete v sekci PRO ZÁJEMCE / v části DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Domluva rozvrhu hodin a podepisování závazných přihlášek do výtvarného oboru (výtvarka a keramika) proběhne první týden v září v odpoledních hodinách (cca od 14:00 do 18:00). Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději poslední týden v srpnu.

Výsledk přijímacích zkoušek na hudební obor - nástroje - starší uchazeči pro šk. rok 2020/2021 25. 6. - 31. 7. 2020

Výsledky přijímacích zkoušek hudebního oboru - nástroje (starší uchazeči), jsme zveřejnily v dokumentu s názvem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NÁSTROJE. Tento dokument najdete v sekci PRO ZÁJEMCE / srolujte stránku až dolů, kde jsou ostatní dokumenty a výsledky.

Dotazy: hana.tomsova@gmail.com

Prosíme, přečtěte si taktéž dokument ORGANIZAČNÍ PLÁN, který najdete v sekci PRO RODIČE / v důležitých dokumentech. V tomto dokumentu najdete veškeré informace, které se vás budou týkat nyní a v průběhu následujícího školního roku.

DŮLEŽITÉ JE do 30. června VYPLNIT ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU KE STUDIU online (viz dokument Organizační plán).