Umělecká škola
Omluvenka Přihlášky a předzápisy Hudební nauka Rozvrh hodin 2020/2021
PPHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
PPHV Botevova
PPHV Filosofská
Čtvrtek
PPHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
PHV
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
PHV Školní
PHV Botevova
PHV Filosofská
Úterý
Středa
PHV Filosofská
PHV Botevova
Čtvrtek
PHV Botevova
Pátek
Sobota
Neděle
Hudební nauka
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
2. G
1. F
3. E
Konzultace 3. ročník
Konzultace 2. ročník
Konzultace 1. ročník
Středa
Čtvrtek
2. I
3. F
4. F
5. E
Konzultace 7. ročník
Konzultace 6. ročník
Konzultace 5. ročník
Konzultace 4. ročník
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Školní 24/4, Braník
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
1. G
2. H
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Adresa: Filosofská 886/1, Novodvorská
Improvizační dílna
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
6. ročníky (1. skupina)
7. ročníky (1. skupina)
Pátek
6. ročníky (2. skupina)
7. ročníky (2. skupina)
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Modřany
Taneční obor
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Úterý
Přípravka 2
Skupina B2
Skupina NBF
Středa
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Čtvrtek
Přípravka 2
Skupina B2
Pátek
Školní 2
Skupina B1
Skupina A
Skupina NBF
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pondělí
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Přípravka 1
Školní 1
Skupina D
Skupina C
Sobota
Neděle
Adresa: Botevova 3114, Praha 12 - Modřany
Výtvarný obor

Výtvarný obor

Žáky vedeme k sebereflexi, k rozpoznání svých předností a nedostatků a vědomé práce s nimi. S žáky stále nacházíme nové cesty, jak užívat výtvarné myšlení. Vysvětlujeme spojitosti mezi obsahem a formou díla, spoluvytváříme zájem o realitu a význam témat. Rozebíráme výtvarná díla současnosti i minulosti, rozvíjíme chápání vztahů mezi výtvarnými prvky a používáme odborné výrazy. Podporujeme žáky v práci s fantazií i v zpracování běžných životních situací v souvislostech s možnostmi výtvarného jazyka. Rozvíjíme schopnosti a tvořivost.

Studium je vhodné pro žáky od 6ti do 18ti let.

Každý rok se výtvarné oddělení prezentuje na vlastní vernisáži probíhající v koncertním sále školy.

Při distančn výuce prezentujeme práce žáků na Instagramu vo_zusvoborskeho

Nabízíme:

  • výtvarku
  • keramiku

Pro dotazy o přijímacích zkouškách nebo informacích napište vedoucí tohoto oddělení: Blažena Skotáková skotakova.blazena@seznam.cz

Úplata za vzdělávání

Výtvarný obor

Úplata za vzdělávání
2 lekce (ročník 1/0, 2/0) 1 300,00 Kč
3 lekce (1. a 2. stupeň) 1 840,00 Kč

Důležité dokumenty

Informace a formuláře ke stažení